kegiatan yang sudah berjalan antara lain :

1. Kajian Islam untuk Umum.

2.Takhoshush Studi Islam yang di adakan setiap hari ahad pagi.

3. kursus bahasa Arab .

4. Studi Ilmu Tajwid .

5. Penerbitan buku yang berjudul ” Panduan Ilmu Tajwid ” yang di tulis Oleh Ustazd Syamsidar Mahyan Su’ud.

6. TPA / TKA>

7. Play Group anak muslum.

Iklan