Kegiatan yang sudah berjalan antara lain :

1. Kajian Islam

2. Takhoshush . studi Islam< yang di adakan setiap hari ahad pagi .

3. Kursus bahasa arab.

4. Kajian Ilmu Tajwid.

5. Penerbitan Buku ” Panduan Ilmu Tajwid ” Oleh Ustadz Syamsidar Mahyan Su’ud.

6. TPA / TKA.

7. Play GrOUP anak muslim

Iklan